CânSing


Cynhelir Cyngerdd Ysgolion Opera Cenedlaethol Cymru (mewn partneriaeth â CânSing) eleni ar ddydd Llun 20 Mai, 1pm yn Venue Cymru, Llandudno. Mae’r cyngerdd wedi’i anelu at Gyfnodau Allweddol 2-4 a chynigir gweithdy am ddim a phecyn adnoddau i bob ysgol sydd yn archebu cyn 12 Ebrill 2019. I archebu tocynnau am ddim ar gyfer y cyngerdd i’ch grŵp ysgol, ffoniwch y swyddfa docynnau Venue Cymru ar 01492 872001 neu anfonwch e-bost at groups@venuecymru.co.uk