GWASANAETH CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL 2017/18

Dyma ni eto – gyda mwy o weithgareddau ysbrydoledig yn cefnogi plant a phobl ifanc i ddarganfod y celfyddydau!
Mae’r gwahoddiadau i’r Gwyliau Dawns Creadigol ar eu ffordd, mae’r Pigtown Theatre Company yn cynnig prosiectau newydd sbon, mae datblygiadau cyffrous ar y ffordd o ran cefnogaeth cwricwlwm cerdd ac mae cynlluniau preswyl artistiaid yn cael eu trefnu.
Bu i bron i bob ysgol yn y sir gymryd rhan y llynedd ac yn 2017/8 rydym yn edrych ymlaen at gynnig mwy o gyfleoedd hyfforddi i athrawon a Phencampwyr Celfyddydau ysgolion trwy EDAU, y Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg rhanbarthol.
Ymgeisiwch am gefnogaeth ariannol gan Gronfa Profi’r Celfyddydau a dathlu’r celfyddydau ochr yn ochr â 14 Ysgol Greadigol Arweiniol Conwy.
Cysylltwch i wybod mwy 01492 575086, celfacherdd@conwy.gov.uk