Cyngerdd diwedd blwyddyn Ysgol Deganwy!

Cyngerdd diwedd blwyddyn Ysgol Deganwy yn cynnwys telynorion, chwaraewyr feiolin, gitâr ac offerynnau taro. Gobeithio y cewch haf braf!