Gig arall i gerddorion ifanc Gwasanaeth Cerdd Conwy!

Y tro hwn y feiolinwyr o Ysgol Porth y Felin yn chwarae yn eu ffair haf.