EDAU

EDAU yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Gogledd Cymru ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Celfyddydau Mynegiannol a Cherdd Conwy i gynnig cyfleoedd cyffrous newydd.

Hyfforddiant i athrawon, rhaglen Pencampwyr Celfyddydau, prosiectau arloesol mewn ysgolion a rhwydwaith cefnogaeth a phresenoldeb cyfrwng cymdeithasol bywiog i roi creadigrwydd a’r celfyddydau yng nghalon dysgu.

Y partner perffaith i ni! Rydym ar y grŵp llywio a byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn cynyddu ansawdd ac amrywiaeth y gweithgareddau a digwyddiadau er budd yr oll o’n disgyblion.

Mae Diwrnod Syrthio mewn Cariad â’r Celfyddydau i athrawon cynradd ar ddod – gobeithiwn weld llawer ohonoch yno!