CONWY CÂN SING!

Wel, am ddiwrnod! Bu i dros 1,000 o ddisgyblion ac athrawon o 20 ysgol ganu mewn dathliad. Dyma lun o Mason sydd mor hoff o’r gân ‘Sing Out Loud!’ fel y cafodd ei wahodd i fyny a sefyll yng nghanol llwyfan mawr Venue Cymru a’i chanu ar ei hyd i gynulleidfa o 999. Safodd pawb ar eu traed i’w gymeradwyo ac roedd pawb yn llawn edmygedd!

Partneriaeth rhwng CânSing, Opera Cenedlaethol Cymru, Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru a GWASANAETH CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL CONWY.