Cyngerdd yn Ysgol Tudno

Ddydd Mawrth yn Ysgol Tudno cymerodd dros 40 feiolinwyr, gitarwyr a ffliwtwyr ran mewn cyngerdd ar gyfer yr ysgol gyfan. Gan berfformio mewn grwpiau o wahanol faint o unawdau i grwpiau mawr fe wnaethant chwarae amrywiaeth o gerddoriaeth gan gynnwys cerddoriaeth thema “Eastenders” a “Seven Years” gan Lukas Graham. Tymor yr haf yw’r cyfnod pan mae llawer o gerddorion ifanc mewn llawer o’n hysgolion cynradd yn perfformio i ddisgyblion ac athrawon eraill ac weithiau i rieni i ddangos a chyflwyno’r hyn maent wedi bod yn ei ddysgu eleni. Dyma ffordd hyfryd o ddathlu llwyddiant!

O.N. Pob hwyl i’r rhai sy’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yr wythnos nesaf!