CONWY CÂN SING!

Diwrnod i DDATHLU gydag ysgolion o draws gogledd Cymru. Dewch i ymuno â ni! Byddwch yn dysgu trefniant newydd o Sosban Fach a bydd cyflwyniad i opera hefyd! Dysgu difyr creadigol i ddisgyblion ac adnodd newydd i athrawon.

Dydd Mercher, 22 Mehefin yn Venue Cymru, 9.30 a.m.-2.30 p.m.
I Flynyddoedd 4 / 5 / 6 (neu’r oll o CA2)

Partneriaeth rhwng CânSing, Opera Cenedlaethol Cymru, Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru a GWASANAETH CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL CONWY.