Cyngerdd Gwasanaeth Cerdd Conwy

Cynhaliodd Canolfan Gerdd Llanrwst gyngerdd gwych yn Eglwys y Santes Fair, Betws y Coed yr wythnos diwethaf! Cawsom ei difyrru gan grwpiau offerynnol ac unawdwyr, gyda rhai o chwaraewyr hŷn y sir yn ysbrydoli’r rhai ifanc gyda’u chwarae. Llongyfarchiadau i’r rhai a gymerodd ran a phob lwc i’r unawdwyr sy’n mynd ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ! Diolch i’r Parch. Stuart Ellis a’r Santes Fair am ddarparu lleoliad mor hyfryd ac am annog cynulleidfa mor fawr!