Bombastic

Mae Drysau Hud yn Dret Theatr i’r Gwir Ifanc mewn Ysbryd

“Dewch yn barod i ddefnyddio eich dychymyg ac ymuno â ni ar gyfer antur mewn bydoedd hud y tu hwnt i’r drysau hyn” medd y Cyfarwyddwr Artistig, Sean Tuan John.

Roedd Drysau Hud yn llawn syndod. Y tu ôl i bob drws mae gwefr, dychryn, rhywbeth doniol neu hardd. Tret am bnawn!
‘Mae jiráff go iawn yn byw y tu ôl i’r drysau’
‘Roeddwn i’n hoffi’r darn cacen, a yw’r gacen yn real?’
‘A oedd y drysau’n hud, go iawn?’
‘Roeddwn i’n hoffi’r cwbl, yn arbennig pan maent yn troi wyneb i waered’

Mae Bombastic yn arbenigo mewn creu cynyrchiadau theatr llawn hiwmor anhygoel i bobl ifanc gan gyfuno dawns ac animeiddiad. Mae Drysau Hun wedi’i ddyfeisio i rai 4 – 8 oed. Mae’n adrodd hanes tri ffrind sy’n ofni bachgen anghyffredin maent yn ei gyfarfod ar eu stryd felly maent yn penderfynu chwarae dan do. Mae eu gemau yn mynd â hwy i rai bydoedd rhyfeddol – weithiau’n ddoniol ac weithiau’n ofnus. Yma maent yn darganfod mai cyfeillgarwch yw’r gyfrinach fwyaf o’r cwbl.

Bydd Bombastic yn ymweld â Chonwy am y tro cyntaf oherwydd partneriaeth rhwng Gwasanaeth Celfyddydau Mynegiannol Conwy a Theatr Colwyn. Bydd y cwmni’n cyflwyno dau ddiwrnod o weithdai dawns mewn ysgolion yn cael ei ddilyn gan sioe deuluol yn Theatr Colwyn ar ddydd Sadwrn, 28 Mai am 2.30 p.m.

Mae’r dull hwn yn ffordd ardderchog i’n disgyblion ieuengaf brofi theatr dawns fyw yn eu hysgol a gyda’u teuluoedd.