Llwyddiant ysgubol Keith Jones!

Cafodd arweinydd y Gerddorfa Iau ac Ieuenctid a thiwtor pres Gwasanaeth Addysg Conwy, Mr Keith Jones lwyddiant mawr yn arwain Band Arian y Rhyl.

Cadwodd Band Arian y Rhyl eu teitl fel enillwyr Adran Tri gyda pherfformiad a ddisgrifiwyd gan un o’r beirniad yn ei sylwadau ysgrifenedig fel, ‘darlleniad ardderchog, llif cerddorol ardderchog, gyda deinameg a rhythmau cywir’. “Yn gyntaf perfformiad ardderchog,” meddai David Hirst. “Cafwyd rhai bandiau da heddiw, ond dim ond un oedd yn goleuo’r darn trwy fynd i’r afael â’r darlun technegol a cherddorol.”
Yr offerynnwr gorau oedd cyn ddisgybl Keith sef Stuart Parry (corned).

Rydym mor falch!