Cerddorfa Ieuenctid

Llongyfarchiadau i Joshua Bradnam, arweinydd y Gerddorfa Ieuenctid ar ennill arbenigrwydd yn ei arholiad feiolin Gradd 8!