Cyngerdd Nadolig

Mae tymor y cyngerdd Nadolig wedi cyrraedd ac rydym newydd gael tri chyngerdd llwyddiannus iawn yn cynnwys tua 90 o gerddorion ifanc yn perfformio amrywiaeth eang o gerddoriaeth ar bob lefel! Roedd plant ysgol gynradd oedd ond wedi bod yn chwarae am gyfnod byr yn chwarae carolau syml hyd at ddisgyblion sy’n eistedd arholiad gradd 8; roedd bandiau a grwpiau offerynnol o bob math gyda’r Gerddorfa Iau a’r Gerddorfa Ieuenctid yn dod â’r cyngherddau i ben. Cafodd pob cyngerdd gefnogaeth dda ac rydym yn ddiolchgar i “Gyfeillion Cerdd Conwy” am eu cefnogaeth wrth gynnal siop, gwerthu tocynnau a chodi arian trwy’r flwyddyn.