Offerynwyr Yn Eisiau!

GALW POB CYN AELOD!
EDRYCH AM AELODAU NEWYDD

A oes rhywbeth ar goll yn eich wythnos?
Hoffem eich gweld yn y gerddorfa – pa ffordd well o dreulio amser gyda’ch ffrindiau?
Nid yw’n rhy hwyr i ymuno, cysylltwch â ni ac fe wnawn anfon y ffurflenni!
Mae cerddorfa iau, cerddorfa ieuenctid, grwpiau gitâr, grwpiau llinynnau, ensemble chwythbrennau, cerddorfa Llanrwst – rhywbeth i bawb a phob lefel, beth am ei brofi?