Ensemblau Rhanbarthol a Chenedlaethol

Mae Gwasanaeth Cerdd Conwy yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau eraill yng Nghymru i gynnig cyrsiau a chyngherddau ar gyfer cerddorion ifanc mwy abl a thalentog.

Efallai y bydd cefnogaeth ariannol ar gael i gynorthwyo rhai â dyheadau i ymuno ag ensemblau sir, rhanbarthol neu genedlaethol.