Poetry and Storytelling

CEFNOGI LLYTHRENNEDD
Gwasanaeth Llyfrgell Conwy
Ymweliadau awdur, Her Darllen yr Haf a digwyddiadau arbennig fel Diwrnod Llyfr y Byd gan ein Gwasanaeth Llyfrgell.
01492 576139 library@conwy.gov.uk

Amgueddfa Llandudno
Casgliadau byd eang a lleol swynol i ysbrydoli a dal sylw, gan adrodd storiâu’r ardal hon a thu hwnt trwy eich cynnwys i ddysgu yn ymarferol o’r casgliadau. Felly byddwch yn greadigol, dewch a’r gorffennol yn fyw i’ch disgyblion a’u helpu i ryfeddu a gweld arwyddocâd eu hanes lleol.

Adrodd Stori
Bore neu ddiwrnod cyfan o wrando ar storiâu a llunio eich stori eich hun yn Gymraeg neu Saesneg wedi’i gysylltu â thema neu bwnc eich dosbarth a datblygu llafaredd, darllen ac ysgrifennu. £200 / £120

Storïwr Ifanc Cymru
Os ydych yn storïwr ifanc 7 i 18 oed, cymerwch ran yn Storïwr Ifanc Cymru 2016. Gallwch adrodd eich stori yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog, a chystadlu yn unigol, fel deuawd neu grŵp o dri a does dim ffi info@venuecymru.co.uk