Y camau nesaf i ensemblau cerdd rhanbarthol a chenedlaethol

Rydym yn cefnogi disgyblion gyda chyflawni eu potensial fel cerddorion ifanc.

Mae ensemblau iau yn arwain at aelodaeth o Gerddorfa Ieuenctid Conwy a/ neu ein hensemblau arbenigol gan gynnwys y Band Mawr, llinynnau a chwythbrennau.

Mae disgyblion yn cael clyweliad ar gyfer ensemblau rhanbarthol, gan gynnwys Cerddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru, sy’n cael eu rheoli trwy bartneriaeth gyda holl awdurdodau lleol gogledd Cymru.

Yn genedlaethol, ceir pum ensemble cerddoriaeth ieuenctid Cymru (cerddorfa, band pres, côr, cerddorfa symffonig chwyth a jazz) gan ddwyn ynghyd gerddorion 13-21 oed gorau Cymru ar gyfer cyrsiau dwys a chyngherddau ardderchog.