Y Gwasanaeth Cerdd – Beth sy’n digwydd

Gwneud cerddoriaeth gydag eraill yw elfen ddifyrraf dysgu offeryn.

Mae’n eich helpu i ddatblygu eich sgiliau cerddorol, cyfarfod ffrindiau newydd a phrofi gwefr perfformio’n fyw.

Dewch i gymryd rhan!

Mae gwahanol grwpiau ar gyfer disgyblion o wahanol oedrannau a lefelau mewn gwahanol rannau o’r sir.

Mae tair canolfan gerdd yn darparu cartref i’n cerddorfeydd iau a hŷn a grwpiau gitâr. Mae disgyblion yn mynychu ymarferion wythnosol ac yn paratoi ar gyfer cyngherddau diwedd tymor. Rydym yn darparu bws o nifer o ysgolion i’r ganolfan ac yn ôl.

Mae ein Grŵp Llinynnau, Band Mawr, a Ensemble Llinynnau yn cynnig amrywiol brofiadau i gerddorion ifanc brwdfrydig a thalentog.

Mae tâl aelodaeth ar gyfer grwpiau sirol (ar hyn o bryd £72 ar gyfer grwpiau Iau a £77 ar gyfer pobl Hyn). Mae Cyfeillion Cerdd Ieuenctid Conwy yn cefnogi cynllun bwrsariaeth fel nad oes yr un plentyn ar ei golled.

Canolfannau Cerdd

Canolfan Gerdd Conwy

Canolfan Gerdd Conwy, Ysgol Aberconwy, 4.30pm-6.00pm, Dydd Llun

Cerddorfa Iau Conwy
Ensemble Gitâr Iau Conwy

Yn rhedeg o fis Medi tan fis Ebrill
Yn dechrau eto Ionawr 13 2020

Cyngerdd: Mawrth 26

Canolfan Gerdd Bae Penrhyn

Canolfan Gerdd Bae Penrhyn, Ysgol Y Creuddyn, 4.30pm-6.00pm, Dydd Iau

Ensemble Ieuenctid Conwy

Yn rhedeg o fis Medi tan fis Ebrill
Yn dechrau eto Ionawr 16 2020

Cyngerdd: Mawrth 26

Canolfan Gerdd Llanrwst

Ysgol Dyffryn Conwy, 4.15pm-5.45pm

Ensemble Iau De Conwy
Ensembl Gitâr Iau De Conwy

Yn rhedeg o fis Medi tan fis Ebrill
Yn dechrau eto Ionawr 16 2020

Cyngerdd: Ebrill 2

Ensemblau Arbenigol

Yn rhedeg o fis Hydref tan fis Ebrill

Grŵp Llinynnau Ieuenctid Conwy

10 Dydd Llun y flwyddyn, Ysgol Aberconwy, 4.30pm-6.00pm

Dyddiadau I’w garnhadau

Band Mawr Ieuenctid Conwy

5 Dydd Sul y flwyddyn, Ysgol y Creuddyn, 10am-1pm
Dyddiadau: 02.02.20, 08.03.20 & 22.3.20

Ensemble Chwythbrennau Ieuenctid Conwy

5 Dydd Sul y flwyddyn, Ysgol y Creuddyn, 10am-1pm
Dyddiadau: 02.02.20, 08.03.20 & 22.3.20

Ensemble Chwythbrennau Ieuenctid Conwy

Cymdeithas Gwasanaethau Cerdd y Pedair Sir

Llinynnau/Chwythbrennau’r Pedair Sir

Dyddiadau y cyngerdd: