Cerddoriaeth

DAU BROSIECT NEWYDD I GYFFROI AC YSBRYDOLI!
CYFANSODDI CREADIGOL

Defnyddio rythmau taro i greu, nodiannu a pherfformio cerddoriaeth. Cefnogi pob disgybl ac athro I gyfansoddi, cael ei ysbrydoli gan gerddoriaeth Gymreig. ‘Roedd pob disgybl wedi gwirioni o’r cychwyn.’ Carol Thomas 2 ddosbarth, gweithdai 4 × 2 awr £400.

AUDIO HWB

Defnyddio Technoleg Clywedol Digidol i alw ar bob cerddor ifanc, cantorion, beatboxers, rapwyr…peirianwyr a chynhyrchwyr. Trawsnewid eich ysgol i stiwdio recordio symudol proffesiynol. 2 ddiwrnod gyda Scott McDonald Smith £400.

DINASYDDION DYSGEDIGCERDDORIAETH Y BYD

DRYMIO AFFRICANAIDD
Technegau a rhythmau gyda Carol Thomas gan ddefnyddio ei drymiau djembe dilys, gwir flas o gerdd y byd i bob oedran. £200 / £120

BAND SAMBA
Dathlu gydag amrywiaeth o siglyddion, curwyr, sgrafellon, chwibanau a drymiau traddodiadol a theimlo gwefr y curiadau meddwol! Gyda Carol Thomas. £200 / £120

PARTNERIAETH, CYRHAEDDIAD AC ARDDERCHOWGRWYDD

OCC / CÂNSING
Y dathliad mawr blynyddol o ganu gyda gwesteion o OCC.

CYNGHERDDAU BBC NOW
Cerddoriaeth glasurol syfrdanol wedi’i ddewis yn arbennig i ysgolion cynradd..

URDD GOBAITH CYMRU
Cerddorion ifanc, ensembles ac ysgolion yn cystadlu a disgleirio, cael ei gefnogi gan Wasanaeth
Cerdd Conwy.