Canolfan Gerdd Llanrwst

Ysgol Dyffryn Conwy, 4.15pm-5.45pm

Ensemble Iau De Conwy
Ensembl Gitâr Iau De Conwy

Ail-ddechrau: Ionawr 16
Cyngerdd: Ebrill 2