Cychwyn gwersi

Siaradwch â’r ysgol ynghylch yr hyfforddiant cerdd sydd ar gael a gwneud cais i bennaeth yr ysgol, y pennaeth cerdd neu’r cydlynydd cerdd.

Gall eich plentyn gael sesiwn profi, cyfarfod y tiwtor a phrofi offeryn. Ar ôl y sesiwn profi, gallwch gytuno ar ddyddiad cychwyn gwersi yn yr ysgol.

Mae’r rhan fwyaf o blant yn cychwyn gwersi ym Medi.

Mae gwersi cerdd fel arfer yn cael eu darparu i’r disgybl yn yr ysgol yn ystod oriau ysgol arferol. Fel arfer bydd ysgolion uwchradd yn trefnu rota fel nad yw disgyblion yn colli’r un wers bob wythnos.

Addysgir disgyblion mewn grwpiau bach, parau neu’n unigol gan ddibynnu ar yr offeryn. Bydd disgyblion o safon debyg yn aml yn cael eu grwpio gyda’i gilydd.