Offerynnau

Mae offerynnau yn cael eu benthyg am ddim i’r ysgol, sydd yn eu tro yn eu benthyg am ddim i’r disgybl. Gellir benthyg offeryn am hyd at dair blynedd.

Unwaith y bo diddordeb y disgybl wedi’i sefydlu, mae rhieni yn cael eu hannog i brynu eu hofferyn eu hunain i’w plentyn.

Mae AIPS (Assisted Instrument Purchase Scheme) yn cefnogi ysgolion gyda phrynu offerynnau ar gyfer hyfforddiant wythnosol a’u gwerthu i rieni heb TAW – gwir arbediad.

Mae offerynnau yn ddrud a gwerthfawr. Disgwyliwn i ddisgyblion barchu offeryn a dilyn cyfarwyddyd eu tiwtor.