Sut allwch helpu eich plentyn

Mae dysgu i chwarae offeryn neu ganu yn llawn gwobr AC yn her. Gallwch helpu eich plentyn trwy eu hatgoffa i gofio eu hofferyn a cherddoriaeth ar ddiwrnod y wers, gan eu hannog i ymarfer, ac os ydynt mewn ensemble, sicrhau eu bod yn mynychu’n rheolaidd.

Diolch yn fawr.

Cysylltwch â celfacherdd@conwy.gov.uk