Arholiadau

Mae eistedd arholiadau gyda bwrdd cerdd cydnabyddedig fel yr ABRSM yn ddewisol. Maent yn cael eu cynnig ar ôl ymgynghori â chi a’ch ysgol.
Exams give your child a specific aim and a sense of further achievement. Exams can also indicate your child’s progress.

Mae arholiadau yn rhoi nod penodol i’ch plentyn ac ymdeimlad o gyrhaeddiad pellach. Gall arholiadau hefyd ddangos cynnydd eich plentyn.

Bydd disgyblion nad ydynt yn eistedd arholiadau yn parhau i gael tasgau i’w hymarfer yn wythnosol ynghyd ag adroddiad blynyddol fel eich bod yn cael gwybod am ddatblygiad eich plentyn.

Mewn ysgolion uwchradd gall tiwtoriaid gefnogi disgyblion sy’n dilyn cerdd / technoleg cerdd / celfyddydau perfformio TGAU a lefel A.