Drama

DYSGU CREADIGOL – Cael eich Ysbrydoli
Llunio Stori, Ysgrifennu Stori, Llafaredd, Llythrennedd, Rhifedd a Hanes i ddosbarth neu’r ysgol

Caru Llyfrau
Cyfnod Sylfaen
Datblygu sgiliau iaith a chyfathrebu trwy lyfrau ar gyfer y disgyblion ieuengaf. £42 y gweithdy / £110
am 3

Y Dewin Rhif / Cyfrif i Lawr
Cyfnod Sylfaen / CA2
Prosiectau rhif mewn drama sy’n trochi: Dweud yr amser, trin arian, bondio rhif hyd 10 a 20 a mwy!
£200

Adroddwr Stori / Adrodd Straeon
Cyfnod Sylfaen / CA2
Antur i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen a gwestai i rai yn CA2. Ymroddedig i ganlyniadau’r FfLlRh, mae’r prosiectau hyn yn arbennig ddefnyddiol i ddisgyblion gyda SLCN. £200

Cestyll a Dreigiau
Bl 3 a 4
Cychwynnwch eich prosiect Cestyll a Dreigiau gyda bang! Creu eu cymeriadau ceidwad draig, mynd ar daith i’r lle ble mae’r wyau’n cael eu cadw a phrofi eu gallu i fagu draig! Ysgrifennu fel cymeriad a datblygu stori y gellir ei datblygu yn y dosbarth. £45

Llongddrylliad
CA2
Ysbrydoli eich disgyblion i ysgrifennu gwell storiâu a defnyddio’r prosiect fel man cychwyn ar gyfer ymarferion ysgrifennu rhydd. Prosiect dau weithdy sy’n canolbwyntio ar lunio stori ardderchog trwy ddatblygu thema, cymeriad, symbylu a stori. £80

It’s Cora’s World War Too!
CA2
Cyfle i gyfarfod Cora, faciwî o Lerpwl a ddaeth i Fae Colwyn, a dilyn ei stori ddoniol a chyfareddol wrth iddi wneud ffrindiau newydd. £45

Teithiwr Amser
CA2
Neidio’n ôl a blaen mewn amser a bod yn dyst i ddigwyddiadau allweddol mewn hanes: bod yn offeiriad Eifftaidd, milwr Rhufeinig, y Swffragét, Emily Davidson neu filwyr Prydeinig neu Almaenig yn y ffosydd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ar Ddydd Nadolig. £45