Ensemblau Sirol

Unwaith mae plentyn wedi cyflawni medrusrwydd sylfaenol yn eu hofferyn mae ganddynt hawl i ymuno ag un o’n ensemblau iau neu ganolfan gerdd.

Er sicrhau bod pob plentyn ac unigolyn ifanc yn cael yr un cyfle i ymuno ag ensemblau sirol, dosbarthwch ein gwybodaeth yn rheolaidd ac annog disgyblion i fynychu. Diolch yn fawr.

Mae gan ddisgyblion sy’n cyflawni’r hyn sy’n gyfatal i radd 3 hawl i ymuno â cherddorfa ieuenctid y sir.

Mae gan ddisgyblion sy’n cyflawni’r hyn sy’n gyfatal i radd 4 hawl i ymuno ag ensemblau arbenigol (Grwp Llinynnau, Band Mawr, ac Ensemble Chwythbrennau).