Ensemblau sirol

Mae gan Sir Gonwy nifer o ensemblau ar lefel iau / hŷn ac mewn gwahanol rannau o’r sir.

Unwaith mae eich plentyn wedi cyrraedd medrusrwydd sylfaenol, byddant yn cael eu gwahodd i ymuno ag un o’n ensemblau. Mae’n llawn gwobr ac yn hwyl – mae’n helpu i ddatblygu eu dysgu.

Mae ensemblau yn perfformio’n rheolaidd yng nghyngherddau’r Gwasanaeth Cerdd ac weithiau maent yn cael eu gwahodd i berfformio mewn digwyddiadau lleol.