Costau

Mae pob corff llywodraethol yn gosod ei bolisi ffioedd hyfforddiant a gostyngiadau ei hun. Mae ffioedd yn daladwy bob tymor neu’n flynyddol.

Gan ddibynnu ar yr offeryn, efallai y bydd angen i chi brynu llyfr tiwtor ac eitemau bach fel llinynnau, brwynen ac olewon. Bydd y tiwtor yn eich cynghori.

Mae ffioedd yn daladwy am eistedd arholiadau cerdd gyda bwrdd cerdd cydnabyddedig fel yr ABRSM. Efallai y gofynnir i chi gyfrannu tuag at gost cyfeiliant.

Mae aelodaeth o’r Ganolfan Gerdd yn bresennol yn £69 y flwyddyn i grwpiau hŷn a £65 y flwyddyn i grwpiau iau, i gael ei dalu’n dymhorol yn Nhachwedd a Mawrth. Mae’r ffi yn darparu mynediad i’n holl weithgareddau. Mae gostyngiad ar gael i frodyr/chwiorydd ac mae help bwrsariaeth ar gael trwy ‘Gyfeillion Cerdd Conwy’”. Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.