Band Mawr Ieuenctid Conwy

Ensemblau Arbenigol

6 Dydd Sul y flwyddyn, Ysgol y Creuddyn, 10am-1pm
Yn rhedeg o fis Hydref tan fis Mawrth

Dyddiadau: 02.02.20, 08.03.20 & 22.3.20
Cyngerdd: Mawrth 26