Manteision dysgu cerddoriaeth

Plentyn yn dysgu offeryn:

  • Gwneud yn well yn yr ysgol
  • Yn hapusach ac iachach
  • Cyfarfod plant ac athrawon eraill mewn mannau cymdeithasol newydd
  • Datblygu sgiliau – gwaith tîm, canolbwyntio, hunan ddisgyblaeth, cof
  • Ennill hyder a hunan barch