Celf

CYFOETHOGI
Eleri Jones a Wendy Couling – Artistiaid
Mae gan Eleri a Wendy flynyddoedd o brofiad o weithio fel artistiaid ar liwt eu hunain, yn cyflwyno prosiectau celf i ddisgyblion o Feithrin hyd Flwyddyn 12 mewn ysgolion trwy ogledd Cymru. Fel artistiaid sy’n ymarfer eu crefft maent yn gallu cynnig gwneud printiau, paentio a thynnu llun, collage, 3D; yn wir maent yn gallu cyflwyno amrywiaeth eang o weithdai ar unrhyw thema a ddewiswyd, felly dewch i gysylltiad gyda’ch syniadau. Gweithdy ar ben ei hun neu gyfnod preswyl hirach i ychwanegu at ac i gyd-fynd a chyfoethogi’r Cwricwlwm Cenedlaethol a darparu ysbrydoliaeth i ddisgyblion ac athrawon fel ei gilydd.

Eisteddfod yr Urdd
Ymchwilio’r thema trwy amrywiaeth o gyfryngau.

CYFRANOGIAD
Criw Celf
Clybiau celf i blant a phobl ifanc ym mlynyddoedd 6, 7 neu 8 sydd wedi dangos talent a/neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Dosbarth meistr yn cael ei arwain gan artist, teithiau celf, deunydd o ansawdd, arddangosfeydd.
Siân E Young 01492 575572 sian.young@conwy.gov.uk

Mostyn
12 Vaughan Street, Llandudno
Galeri flaenllaw Cymru o gelf gyfoes
Ymweliadau galeri a gweithgareddau dysgu gan gynnwys Mostyn Ninjas ar gyfer artistiaid ifanc.
01492 868197 Naomi@mostyn.org

Yr Academi Frenhinol Gymreig
Crown Lane, Conwy
Canolfan yn cael ei arwain gan artist ar gyfer ardderchowgrwydd artistig yng Nghymru.
Ymweliadau galeri a gweithdai addysgol gan gynnwys Clwb Celf Dydd Sadwrn ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd a’u teuluoedd.
01492 593413 education@rcaconwy.org