Ynghylch

Trwy weithdai, prosiectau a digwyddiadau arbennig, mae Celfyddydau Mynegiannol Conwy yn ei gwneud yn bosibl i blant a phobl ifanc ymchwilio eu creadigrwydd a datblygu sgiliau newydd. Gweler ein tudalen Celfyddydau Mynegiannol am fanylion y prosiectau presennol.

Mae Gwasanaeth Cerdd Conwy yn cynnig hyfforddiant offerynnol a chanu ardderchog ac arbenigol a chefnogaeth addysg cerdd mewn ysgolion. Wrth i sgiliau a hyder pobl ifanc gynyddu, byddant yn cael eu gwahodd i ymuno â’n bandiau, corau, ensemblau a cherddorfeydd sirol gan berfformio yn rheolaidd mewn cyngherddau. Edrychwch ar dudalennau Rhieni ac Ysgolion i ganfod mwy.