Blwyddyn Newydd Dda


Blwyddyn Newydd Dda i’n holl ddisgyblion, athrawon, ysgolion, partneriaid a ffrindiau! Bydd hyfforddiant cerddorol yn cychwyn ar y diwrnod cyntaf yn ôl a chanolfannau cerdd o 21 Ionawr gydag ensemblau arbenigol a digwyddiadau eraill i ddilyn. Bydd gennym dair Gŵyl Ddawns Greadigol ym Mawrth, felly dyma’r amser i ysgolion gofrestru, os nad ydynt wedi gwneud hynny eisoes. Llongyfarchiadau i’r pedair ysgol a gafodd arian dawns EDAU i gefnogi athrawon gyda gwella eu sgiliau. Mae Cyfansoddi Creadigol yn brosiect arall sy’n rhagweld y cwricwlwm newydd (mae’r ymateb hyd yma’n ardderchog) ac mae’r Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd poblogaidd yn parhau i fod ar gael. Bydd Vickie Fleming o Pigtown yn dychwelyd ar ôl genedigaeth ei mab gyda’r Coleg Cerdd a Drama Brenhinol yn anfon Orchestradventure i Venue Cymru. Methu disgwyl!