Gŵyl Ddawns Greadigol Tachwedd 2018

Gŵyl Ddawns Greadigol Tachwedd 2018
Wel am ŵyl benigamp! 385 yn cymryd rhan gan gyflwyno 23 dawns a grëwyd gan 14 ysgol ac aelodau cwmni cymunedol CAIN o Galeri (dawnswyr dros 60 oed).
Dangos Cwricwlwm i Gymru ar ei orau – creadigrwydd, gweithgaredd corfforol, cynhwysiad, ardderchowgrwydd, partneriaeth ….ac onid oedd o’n deimlad DA!
Mor falch!