Gwyliau Dawns 2018600 o ddisgyblion o 20 ysgol gwahanol wedi perfformio 34 o ddawnsfeydd a grëwyd yn arbennig yng Ngwyliau Dawns Creadigol yr wythnos ddiwethaf. Bu i’r rhai ieuengaf roi Helfeydd Eirth a Oes yr Ia, Dinosoriaid a Môr-ladron i ni; bu i ddisgyblion iau greu darnau am Richard III, Minecraft, Pompeii, y Jyngl, Llygredd Plastig a’r Rhyfel Byd I. Bu i fyfyrwyr uwchradd edrych ar themâu amgylcheddol ac arddulliau dawns. Y prif eitem oedd darn wedi ei goreograffu gan yr artist dawns Emma-Jane Sutcliffe yn gweithio gyda 3 myfyriwr bl12 o Aberconwy a 4 dawnsiwr o’r cwmni i rai dros 60, Cain. Ein thema oedd, wrth gwrs, Pawb i Ddawnsio!