Bara Caws yn cyflwyno Bwystfilod!

Bydd Bara Caws yn cyflwyno Bwystfilod i ddisgyblion mewn 3 ysgol yng Nghonwy ym mis Gorffennaf.

Mae’n fersiwn arloesol, difyr o chwedlau lleol gyda naratif dramatig, set symudol, pypedau, cerddoriaeth a llawer llawer mwy. Gwahoddir disgyblion i ganu, dawnsio, cymeradwyo, bwio, sgrechian, chwerthin, hisian – ffordd wych o fwynhau diwedd tymor!