Bore Coffi Ysgol Tudno

Dros 40 o ddisgyblion wedi cymryd rhan ym more coffi Ysgol Tudno ddydd Iau diwethaf, Mehefin 13.

Bu i’r perfformwyr chwarae amrywiaeth o gerddoriaeth o glasurol i ganeuon poblogaidd y siartiau a hyd yn oed Abba ar y gitâr, ffliwt a’r ffidl (diolch i Mr Gary Jones, Ms Tina Sherratt a Mr Rob Leyshon). Roedd yn wych rhannu canlyniadau eu dysgu gyda rhieni a chafodd pawb amser da. Gobeithiwn y bydd y disgyblion blwyddyn 2 oedd yn gwrando yn cael eu hysbrydoli i ddechrau gwersi gydag athrawon Gwasanaeth Cerdd Conwy ym mis Medi a dechrau paratoi ar gyfer y Nadolig!