Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau mawr i gerddorion ifanc Conwy a gyrhaeddodd gystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yr wythnos ddiwethaf.
Balch iawn!

Modlen Alun 1st Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
Modlen Alun 3rd Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Modlen Alun 3rd Sioe Gerdd Bl 10 a dan 19 oed
Christopher Sabisky 2nd Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
Ben Oliver 1st Unawd Gitar Bl 7-9
Lena Haf Davies 1st Unawd Cerdd Dant Bl 5a6
Lili Ela Williams 3rd Unawd Telyn Bl 6 ac iau