Llongyfarchiadau i...

Dafydd Kirkby (uchod) Eglwysbach a gystadlodd yn y gystadleuaeth talent Trwyn Coch Ysgol

Fu Lian Doble, canu gradd 8, Arbenigrwydd (John Bright)

Chloe Elliott gradd 7 ffliwt, Teilyngdod (Ysgol Dyffryn Conwy)

Elizabeth Miller ennill y gystadleuaeth linynnau i rai dan 12 oed ar y soddgrwth yn Eisteddfod Sir yr Urdd

Louise Anya Weis gradd 6 ffliwt, Teilyngdod (Eirias)

Lowri Green gradd 3 cit drwm, Teilyngdod (Creuddyn)

Freya Williams gradd 2 cit drwm, Arbenigrwydd (Eirias)

Gypsy Gilmore gradd 2 cit drwm, Arbenigrwydd (Eirias)

Siân Parry gradd 2 cit drwm, Arbenigrwydd (Eirias)

Jake Edwards gradd 1 cit drwm, Arbenigrwydd (Deganwy)

James Spencer gradd 1 cit drwm, Arbenigrwydd (Deganwy)

Gethin Williams gradd 2 feiolin, Teilyngdod (Creuddyn)

Katie Thompson gradd 1 ffliwt, Teilyngdod (Eirias)

Daisy Parry gradd 1 ffliwt, Teilyngdod (Sant Elfod)

Caron Pritchard gradd 1 cit drwm, Teilyngdod (Cerrigydrudion)

Osian Powell gradd 1 cit drwm, Teilyngdod (Deganwy)

Rhys Williams gradd 1 cit drwm, Teilyngdod (Glan Morfa)

Louis Walker gradd 1 cit drwm, Pasio (Cynfran)

Llewelyn Jones gradd 1 cit drwm, Pasio (Glan Morfa)

Rhian Edwards gradd 1 cit drwm, Pasio (Bro Gwydir)

Lucien Barnet gradd 1 clarinét, Pasio (Pencae)

Alfie Jackman gradd 1 clarinét, Pasio (Glanwydden)