Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion Gwasanaeth Cerdd Conwy a’u hysgolion am gymryd rhan a llwyddo yng nghystadlaethau diweddar Eisteddfod yr Urdd yng Nghonwy. Yn eu mysg roedd…

Joseph Pollard, 1af chwarae piano a gwobr am fod y cerddor mwyaf talentog, Ysgol Pen y Bryn (llun)
Group Pres, 1af, Ysgol Cerrigydrudion,
Awel Wynne, Elinor Williams, Beca Roberts, Llio Dafis, Parti Awel (telyn), 1af Ensemble Offerynnol, Ysgol Eglwysbach
Lili Ela Williams, 1af unawd telyn, Ysgol Bod Alaw
Gwenllian Vaughan, Gwenllian Medi, Elin Thomas, Anna Beth Chan Gizzi, Rhian Williams, Parti Glan Morfa (telyn), 1af Ensemble offerynnol
Christopher Sabisky, 1af unawd telyn, Ysgol Dyffryn Conwy
Elan Hughes, 1af unawd telyn, Ysgol Glanwydden
Morgan Haerr, 1af unawd telyn, Ysgol Bro Gwydir
Llio Mererid Williams, 1af unawd telyn, Ysgol Bro Cernyw
Jamie Oliver, 1af unawd gitâr, Ysgol Capel Garmon
Elisabeth Miller, 1af unawd soddgrwth, Ysgol Sant Elfod
Hank Porter, 1af unawd feiolin, Ysgol Llanddoged
Scott Morgan, 1af unawd gitâr, Ysgol Glanwydden

Mared Montgomery, 2il unawd telyn, Ysgol Bod Alaw
Oliver White, 2il unawd telyn, Ysgol Glanwydden
Madisson Haerr, 2il unawd telyn, Ysgol Bro Gwydir
Awel Glyn Hughes, 2il unawd telyn, Ysgol Bro Aled
Carla Williams, 2il unawd gitâr, Ysgol Capel Garmon
Hank Porter, Nel Evans, Eleanor Fletcher, 2il grŵp llinynnau, Ysgol Llanddoged
Abigail Oliver Eastwood, 2il unawd feiolin, Ysgol Capel Garmon
Sheldon Marzola, 2il unawd gitâr, Ysgol Glanwydden

Megan Jones Hughes, 3ydd unawd telyn, Ysgol Llangylennin
Rhodd Friswell, 3ydd unawd telyn, Ysgol Bod Alaw
Ossian Ellis, 3ydd unawd gitâr, Ysgol Capel Garmon
Erin Williams, 3ydd unawd feiolin
Grwp Linynau Sant Joseph, 3ydd Ensemble offerynnol

Iolo Brown, Sylvia Wilkinson, Mollie Tandsley, Natalie Eastwell, Aled Bibby, unawdwyr gitâr ac Ensemble gitâr, Ysgol Bod Alaw
Deio Pritchard, Nel Evans, Gwenlli Owen, Grŵp gitâr, Ysgol Cerrigydrudion
Awel Glyn, Tiwla Davies and Cai Vernon, Grŵp gitâr, Ysgol Bro Aled
Huw Humphreys, Dafydd Philips, Harri Llewellyn, Grŵp gitâr, Ysgol Eglwysbach
Erin Dafydd, Siwan Williams, Megan Williams, Amelie Surridge, Grŵp gitâr, Ysgol Eglwysbach
Jessica Driver, Osian Kay, Ffion Davies, Grŵp gitâr, Ysgol Dolgarrog
Jessica Driver, unawd gitâr, Ysgol Dolgarrog
Osian Kay, unawd gitâr, Ysgol Dolgarrog
Caron Pritchard, unawd cit drwm, Ysgol Cerrigydrudion
Saran Williams, unawd cit drwm, Ysgol Bro Cernyw
Marie Jones, unawd cit drwm, Ysgol Bro Cernyw