Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau a dymuniadau da i ddisgyblion y Gwasanaeth Cerdd sydd eisoes yn enillwyr sirol a fydd yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Fflint ym Mai.

Alys Bratch; Band Bod Alaw; Ben Oliver; Chloe Elliott; Christopher Sabisky; Deuawd Y Creuddyn; Ensemble Offerynnol Cerrigydrudion – Rhun Evans, Mared Evans, Brenig Wyn, Begw Williams, Steffan Davies, Eos Jones, Beca Roberts; Gwion Clarke; Hank Barber; Jamie Oliver; Kieran Ewnon; Lily Taylor; Macsen Rhys Williams; Morgan Haerr; Triawd Dyffryn Conwy.