Yr Ŵyl Ddawns Greadigol - Rhan 2

Mwy o ysgolion yn John Bright – gan wneud cyfanswm o 31 ysgol, 41 dawns a 737 disgybl eleni.

Dyma rai o’r pethau a ddywedwyd…

“Mae ein plant wedi cyffroi.”

“Hoffais y darn ble roeddent yn rhedeg yn gyflym ar draws y llwyfan.”

“Mae ein dawns yn wirioneddol dda!”

“Roedd gen i eisiau dweud diolch yn fawr iawn am ei wneud yn ddiwrnod ardderchog i’n disgyblion a staff, fe wnaethon wir fwynhau ein hunain.”

“Roedd wedi’i drefnu mor dda ac rydym wrth ein bodd yn dod yna.”

“Achlysur ffantastig.”

“Pwy all anghofio Cameron yn dosbarthu’r tystysgrifau!”