Gŵyl Ddawns Greadigol – Rhan 1

Wel am Gŵyl Ddawns Greadigol ardderchog heddiw yn Ysgol Aberconwy! Diolch i’r holl ysgolion, athrawon a disgyblion am eich dawnsfeydd bendigedig. Gobeithio y cawn weld rhai ohonoch y flwyddyn nesaf.