Cawsom hwyl swnllyd ar Ddydd Gŵyl Dewi!

Gorymdeithiodd ein Band Samba o amgylch Bae Colwyn cyn agor y cyngerdd yn Eglwys Sant Paul. Arweiniodd Carol Thomas a Sue Hughes, athrawon y Gwasanaeth Celfyddydau Mynegiannol ddisgyblion o Ysgol Betws yn Rhos, Ysgol Cystennin, Ysgol y Plas ac Ysgol Bryn y Maen a oedd yn ymuno â’r Band am y tro cyntaf eleni.