Dilyn Fi

Mae Nansi yn chwaer fawr am y tro cyntaf. I ymdopi mae Nansi’n dianc i’w byd dychmygol ei hun. Sut mae Cai, ei ffrind gorau, yn ei helpu i wynebu realiti’r sefyllfa?
Ymunwch â Chwmni’r Frân Wen Antur dau ffrind sy’n llawn chwerthin, chwarae a chwilota – ac eliffantod!