DYCHMYGU BLODWEN

Bu pump o ysgolion Conwy’n gweithio gyda’r adroddreg stori Fiona Collins a’r artist Eleri Jones i ddychmygu’r bywyd y bu ‘Blodwen’ y cafwyd ei hesgyrn Neolithig ar Drwyn y Fuwch yn ei fyw ac sydd nawr yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Llandudno.

Yn ystod y gweithdy celf cynhyrchodd disgyblion waith a ysbrydolwyd gan Oes y Cerrig gan ddefnyddio deunyddiau naturiol fel siarcol a gwlân defaid, a defnyddiwyd carreg lifanu i gymysgu lliwiau. Gwnaethant ddelweddau o’u dwylo a rhoi gwybodaeth am Blodwen y tu mewn cyn ychwanegu stensiliau a lluniau i’r ddelwedd. Bu’n fwdlyd a hwyl!