Dychmygu Blodwen

Disgyblion o Ysgol Ffordd Dyffryn yn mwynhau gweithdy yn Amgueddfa Llandudno gyda’r adroddreg stori Fiona Collins. Maent yn ‘Dychmygu Blodwen’ a ysbrydolwyd gan sgerbwd Neolithig go iawn a gafwyd ar Drwyn y Fuwch a thrin casgliad o wrthrychau cyn hanesyddol a atgynhyrchwyd. Bydd ail weithdy gyda’r artist Eleri Jones yr wythnos nesaf.
Mae pum ysgol o Gonwy’n cymryd rhan yn y prosiect trwy bartneriaeth rhwng y Gwasanaeth Celfyddydau Mynegiannol, y Gwasanaeth Llyfrgelloedd ac Amgueddfa Llandudno, yn cael ei gefnogi gan Lenyddiaeth Cymru.