Gŵyl Ddawns Creadigol, Llanrwst, 18 Tachwedd

Bydd gŵyl eleni yn croesawu mwy o ysgolion nag erioed. Bydd 250 o ddisgyblion o 10 ysgol yn cyflwyno’r dawnsfeydd maent wedi’u creu’r tymor hwn gan amrywio o blant meithrin hyd at y ddawnswraig ifanc Angharad Jones Young o flwyddyn 11, Ysgol Dyffryn Conwy.

Mae pob dosbarth yn llunio dawns wreiddiol gyda’u hathro a’n hoff artist dawns Emma-Jane Sutcliffe.

Bydd y cwmni gwadd proffesiynol Little Light Dance a Digital Theatre yn perfformio Out of the Bag sy’n ymchwilio posibiliadau creadigol bag o hen ddillad ….plygu, dad blygu, … tu chwith allan….pen i waered … deuawd cyflym, llawn hwyl yn cyfuno dawns gyfoes ac acrobateg.
Bydd cyffro, drama, hiwmor, sgiliau ac amrywiaeth o ddawnsfeydd – mewn awyrgylch ardderchog. Y fath hwyl!