Mae Ensemble Staff Conwy wedi cael taith haf llwyddiannus arall!

Mae’r Ensemble, sy’n cynnwys 15 aelod o’r staff addysgu offerynnol (ac ambell i gyn ddisgybl!) wedi bod yn rhoi cyngherddau yn ysgolion cynradd Conwy am 17 mlynedd gyda’r nod o addysgu a diddanu. Aeth ein taith i 33 lleoliad, gan roi 34 cyngerdd i 38 ysgol mewn 12 diwrnod, gan deithio ledled y sir a chyrraedd tua 5,000 o blant!
Eleni, yn ogystal â’r hen ffefrynnau, roedd dau ddarn o brosiect Ten Pieces y BBC a oedd yn boblogaidd iawn ac roedd sŵn y plant yn cyd ganu i “All of Me” gan John Legend yn creu gwir awyrgylch cerddorol ymysg hwyl a sŵn gweddill y sioe.
Rhywbeth newydd eleni oedd ymweld ag ysgol fabanod Glan Gele. Roedd y plant a’r staff wrth eu boddau ac edrychwn ymlaen at fwy o gyngherddau yno yn y dyfodol!