Cyngherddau Pasg a'r Gwanwyn

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn ein cyngherddau Pasg a’r gwanwyn! Cafwyd nosweithiau hyfryd yn Ysgol Aberconwy, Eglwys Sant Paul ac Ysgol Dyffryn Conwy gyda pherfformwyr o bob oedran yn cyflwyno eu cyraeddiadau i gynulleidfa werthfawrogol.
Sant Paul oedd y cyngerdd olaf i nifer fechan o rai hŷn sy’n gadael yr ysgol y tymor hwn – mae bob amser yn noson emosiynol a dymunwn bob llwyddiant iddynt yn y dyfodol! Byddwn yn eich colli, ond dewch yn ôl i’n gweld rywbryd!